Powrót

Zapytaj o wycenę

Zarządzanie inwestycjami
i nadzór inwestorski

Inwestor zastępczy

Jednym z profili naszej działalności jest szeroko pojęte zarządzanie inwestycjami budowlanymi. W zależności od skali przedsięwzięcia jak i oczekiwań Inwestora, nasza firma zapewnia obsługę w zakresie przygotowania i zarządzania budową. Jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić procedury przetargowe, opracować koncepcje, określić wstępne koszty, wykonać projekty i kosztorysy, dopilnować procedur formalno-prawnych, pełnić funkcję wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Reasumując pełnić rolę Inwestora Zastępczego

Nadzór inwestorski

W ramach tej usługi zapewniamy kompleksowy nadzór inwestycji poprzez reprezentowania Inwestora na placu budowy. Kontrolujemy zgodność prac z projektem, przebieg i odbiór poszczególnych etapów budowy, a także weryfikujemy kwestię finansową inwestycji

1

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru wielu branż zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2

Weryfikacja i kontrola zgodności wykonanych prac z pozwoleniem na budowę oraz projektem.

3

Uczestnictwo w kompleksowej procedurze odbioru poszczególnych etapów, aż do odbioru obiektu.